Petőfi Emlékkönyvtár

Petőfi Emlékkönyvtár


6762 Sándorfalva, Dózsa György utca 2.
Tel.: 62/572-010
e-mail: kultura@sandorfalva.hu

Állandó nyitvatartási rendje:
Hétfő: zárva
Kedd, Szerda, Csütörtök: 9.00–12.00 13.00–17.00
Péntek: 13.00–19.00
Szombat: 9.00–12.00
Vasárnap: zárva.

A beiratkozás adott évre szól, naptári évenként meg kell újítania
könyvtári tagságát. A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat
kitöltésével és aláírásával történik.

Az 1997. évi CXL. törvény 57. §-a alapján a
regisztrációhoz a könyvtárhasználónak közölnie és igazolnia kell
adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, állandó és
ideiglenes lakcímét, valamint személyi igazolványának vagy útlevelének
számát. A 14 évesnél fiatalabb beiratkozóktól szülői vagy eltartói igazolást is kérünk.

Beiratkozási díja:

a beiratkozás ingyenes.

A kikölcsönzött dokumentumokért a kölcsönzés ideje alatt a kölcsönző személy vállalja a felelősséget.

Kölcsönzés

 • A kölcsönzés feltétele az érvényes könyvtári tagság.

A Könyvtár használati szabályának, a számítógépes kölcsönzés
rendszerének elfogadását az olvasó a törzslapon sajátkezű aláírásával
veszi tudomásul.

A dokumentumok kölcsönzési ideje 21 nap, egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma 5 db.

Folyóiratok:

A könyvtár folyóiratainak kölcsönzési ideje 21 nap, a legfrissebb számok kivételével, mert azok nem kölcsönözhetőek.

Cd-k, DVD-k:

A CD-k, DVD-k kölcsönzési ideje egy hét.

A kikölcsönzött dokumentumokért a kölcsönzés ideje alatt a kölcsönző személy vállalja a felelősséget.

Hosszabbítás

Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal személyesen olvasójeggyel.

Előjegyzés

Olvasóink előjegyezhetik azokat a könyveket, melyek az adott
kölcsönzési időpontban nem hozzáférhetők. A számítógépes rendszer
biztosítja, hogy az igényelt dokumentumot mielőbb megkapja az
előjegyzést kérő olvasó, így ezeknek a könyveknek a meghosszabbítása nem
lehetséges. Amennyiben ugyanarra a könyvre több olvasó kér előjegyzést,
a jelentkezés időpontja dönt ez elsőség kérdésében.

Könyvtárközi kölcsönzés:

A szolgáltatást beiratkozott olvasói számára biztosítja.

 • A szolgáltatás célja a Petőfi
  Emlékkönyvtár-könyvtár gyűjteményében nem található dokumentumok
  hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak állományából.
 • A szolgáltatás menete:
  A szolgáltatást beiratkozott olvasó veheti igénybe.
  A könyvtárközi kérést kérőlapon kérheti.
 • A könyvtárközi kölcsönzés költségei

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe tartozó könyvtárak
díjmentesen küldik el a kéréseket, ezért elsősorban tőlük igyekszünk
beszerezni az igényelt műveket. Előfordulhat azonban, hogy csak térítés
ellenében sikerül teljesíteni egy kérést.

A kért dokumentumok visszaküldésére vonatkozó támogatási rendszer 2007. január 1-től megváltozott. Az új rendelkezés következtében a könyvek visszaküldésének költségét 2007. február 1-től a szolgáltatást igénybe vevő olvasónak kell fizetni a mindenkori postai díjszabás szerint.

Másolatkérés esetén a küldő könyvtár szabja meg az árat.

A külföldi könyvtárközi kölcsönzés ára kötetenként 4500,- Ft. Ehhez
hozzáadódik az Országos Széchényi Könyvtárba történő visszaküldés
költsége.

Online katalógus

Share
Betűméret