Bővül a Petőfi Emlékkönyvtár

Bővül a Petőfi EmlékkönyvtárAz egész életen át tartó tanulás érdekében egy új oktatási célú, kreatív foglalkoztató terem kialakítása a projekt célja Petőfi Emlékkönyvtárban.

Könyvtárunk klasszikus színtere az egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységeknek, azonban a létesítményünk ezt a funkciót csak részben tudja jelenleg teljesíteni, mivel nem rendelkezünk megfelelő oktató térrel, amely alkalmas lenne informális és nem formális foglalkozások tartására. Könyvtárunkat a túlzsúfoltság, a helyiségek jellegét tekintve pedig az elaprózottság jellemzi. Az épület „L” alakú. Nem rendelkezünk külön képző teremmel, ezért amennyiben foglalkozást tartunk (például könyvtári játszóházat, internetes képzést) át kell előtte rendezni az egyik olvasó helyiséget (asztalok, székek behozatalával és elhelyezésével), majd azt követően visszarendezni. A szobák kisméretűek és egymásból nyílnak, emiatt egy-egy foglalkozás tartása akadályozza a könyvtár zavartalan működését (például a foglalkozást tartó termen keresztül nem járhatnak át a használók, ezért a belső terem megközelítése nehézkessé válik. A látogatók zavarják a foglalkozást, a foglalkozáson résztvevők zavarják az olvasókat). További problémát jelent, hogy nem rendelkezünk megfelelő számú asztallal és székekkel, ezért egy-egy könyvtári rendezvényhez kölcsön kell kérni ezen eszközöket. Nincsen nagyméretű terem, ezért a jelentősebb könyvtári foglalkozásokat könyvtáron kívül, máshol tartjuk meg, ami viszont nem szerencsés a könyvtár népszerűsítése szempontjából, hiszen célunk a lakosok becsalogatása, a könyvtár használat népszerűsítése, amelyek nehézkesen valósíthatók meg, ha az adott rendezvény nem az épületben zajlik.

A fentiekből adódóan indokolt egy külön bejáratú, nagyméretű oktatási célú foglalkoztató terem kialakítása a megfelelő bútorzattal, ahol bármikor – a könyvtári működés megzavarása nélkül – lehet tartani foglalkozásokat, képzéseket, nagyobb résztvevői számmal megvalósuló programokat, író–olvasó-találkozókat. Ez azonban csak épületbővítéssel oldható meg!

A projekt megvalósulásának köszönhetően egy új, hetvenegy négyzetméteres teremmel bővül a könyvtár épülete, ahol informális és nem formális programokat szervezünk.

Ezen kívül az újonnan kialakítandó térbe a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket jelen támogatási kérelemből szerezzük be.Share
Betűméret