Lásd világod! Láss csodát! – Dócon, Sándorfalván és Szatymazon

„Lásd világod! Láss csodát! – A Sándorfalvi Kulturális Központ által szervezett kulturális kompetenciafejlesztő foglalkozások a köznevelés eredményességéért” EFOP-3.3.2-16-2016-00165 azonosítószámú pályázat keretein belül az együttműködő nevelési-oktatási intézmények igényeit figyelembe véve, olyan óvodai és iskolai foglalkozásokon kívüli kompetencia-, tudás- és személyiségfejlesztő szolgáltatások nyújtása, foglalkozások szervezése a pályázatba bevont nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekeknek, amelyekkel elősegítjük komplex fejlődésüket, kulcskompetenciáik fejlesztését, életminőségük javítását, hogy hosszú távon sikeres, aktív tagjai lehessenek a társadalomnak.

Rövid összefoglaló

Célcsoportunk körét a Sándorfalván élő óvodáskorú (3–7 évesek), továbbá a sándorfalvi, szatymazi és dóci általános iskolába járó gyermekek (7–14 évesek), valamint a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskolába járó gyermekek és fiatalok (7–18 évesek) alkotják.

A projektből megvalósuló foglalkozásokon összesen 185 gyermek vesz részt. Közülük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek összesen 41 fő, azaz a bevont gyermekek 22 százaléka.

Együttműködő partnerintézmények

  • Dóc: Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda,
  • Sándorfalva: Pallavicini Sándor Általános Iskola, Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola, Sándorfalvi Pipacs Óvoda,
  • Szatymaz: Szent István Katolikus Általános Iskola.

Az eddig megvalósult, illetve folyamban lévő programok, oktatások, foglalkozások

  • 2018-as, és 2019-es STAMI tábor
  • 2018-as SÁ-SZA-DÓ kupa I.-II. fordulója a négy oktatási intézmény részvételével.

A Sándorfalvi Pipacs Óvodában

2019. április 29-étől Kancsár József színművész közreműködésével megkezdődtek a dramatikus foglalkozások.

A Szent Ágoston Katolikus Általános Iskolában Dócon

a néptáncoktatást Makra András oktató segítségével kezdtük meg 2018 decemberében. A gyerekek sikerrel léptek a 2019. június 8-i dóci falunapon.

A „zene öröme” zenés klubdélutánok (műhely- és klubfoglalkozás) megvalósítását 2019. március 18-ától kezdtük meg Kaszás László zenész, zenetanár, közreműködésével.

A Pallavicini Sándor Általános Iskolában Sándorfalván

a Kulturális óra foglalkozások megvalósítása az iskola szakpedagógusainak közreműködésével történik 2019 áprilisától.

A Vizuális kultúra (rajz; havi szakkör) megvalósítása az iskola szakpedagógusainak közreműködésével történik szintén 2019 áprilisától.

A Szent István Katolikus Általános Iskolában Szatymazon

a Kulturális óra foglakozások megvalósítását az iskola szakpedagógusának közreműködésével kezdtük meg 2019 májusától.

A Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskolában Sándorfalván

a négy napos multikulturális napközis táborban (2018. június 25–28) az iskola oktatói, és külső megbízottak közreműködésével történt a programok lebonyolítása. A résztvevőknek étkezést is biztosítottunk. Folyamatban van a 2019-es tábor szervezése

A színjátszó kör megvalósítását az iskola szakpedagógusának közreműködésével kezdtük meg 2019. március 18-ától vele megbízási szerződést kötöttünk az egységköltség elszámolás alapján.

A többi program szervezése is folyik, az aktuális történésekről honlapunkon beszámolunk!

Share
Betűméret